Vastgoedbeheer…

Wat is vastgoedbeheer?

Indien u kiest voor Verhuursecure als vastgoedbeheerder fungeren wij als tussenpersoon die werkzaam is namens u als juridische eigenaar van de woning. Wij bieden twee vormen van vastgoedbeheer aan. Financieel beheer en Technisch beheer.

Financieel vastgoedbeheer

Bij financieel vastgoedbeheer wordt u als eigenaar  ontzorgt van de vele administratieve zaken die gepaard gaan met vastgoedbeheer. Zaken zoals het tijdig innen van de huur, bewaken van huurachterstanden en deze eventueel  doormelden aan een gerechtsdeurwaarder vormen een groot onderdeel van het financieel beheer. 

Kosten financieel beheer

Voor het financieel beheer rekenen we een percentage van de maandelijkse huur. Doorgaans is dit 5% excl. BTW. Indien u meerdere woningen bij ons wilt onderbrengen voor de financieel beheer gaan wij graag met u in gesprek en maken wij een afspraak op maat.

Hieronder vindt u alle taken die vallen onder ons financieel vastgoedbeheer pakket.

  • De financiële afhandeling van de huur. Dit doen wij d.m.v. het verzenden van huurfacturen en zorgdragen van incasso.
  • Het bewaken van betalingen en huurachterstanden
  • Inschakeling van de gerechtsdeurwaarder na aanmaningen van huurachterstand
  • Verzorgen van de jaarlijkse huurverhoging middels schriftelijke kennisgeving
  • Gemeentelijke belastingen doorbelasten aan de huurder
  • Verrichten van betalingen met toestemming van de verhuurder

Technisch vastgoedbeheer

Technisch vastgoedbeheer is het ontzorgen van de eigenaar bij het onderhoud van de woning. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle reparatieverzoeken, storingen en klachten. Goed technisch beheer vergroot de kans om het vastgoed voor een langere periode te verhuren wat resulteert in een optimaal resultaat in dit geval dus rendement op uw investering.

Kosten technisch beheer

Voor het technisch beheer rekenen we een percentage van de maandelijkse huur. Doorgaans is dit 5% excl. BTW. Indien u meerdere woningen bij ons wilt onderbrengen voor technisch beheer gaan wij graag met u in gesprek en maken wij een afspraak op maat.

Hieronder vindt u alle taken die vallen onder ons technisch vastgoedbeheer pakket.

   • Het eerste aanspreekpunt voor alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden, klachten en storingen.
   • Wij verrichten periodieke inspecties en stellen de inspectierapporten op
   • Offerteaanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud.
   • Servicecontracten vergelijken, afsluiten en onderhouden met toeleveranciers (gas, licht, water, e.d.).


Wilt u meer informatie over een beheerpakket? Neem contact met ons op!

Bekijk ook onze overige diensten

Huursecure CV

Woningzoekenden ondersteunen bij huuraanvragen met o.a. een op maat gemaakte huursecure CV.

(ver)huursecure

Huiseigenaren bijstaan d.m.v. periodieke controles zodat eigenaren voldaan hebben aan de zorgplicht.